Binnenstadskoor Zangria kop
kop
 Untitled 1

Praktische informatie

Zangria is een laagdrempelig koor. Nieuwe stemmen zijn altijd welkom. Op het ogenblik hebben we plaats voor alten, sopranen, tenoren en bassen. Zangria is een vereniging met een door de leden gekozen bestuur.

Contributie: € 20,00 per maand,
U-pashouders € 16,00 per maand.
Rekening IBAN: NL03 INGB 0008 3678 65 t.n.v. Zangria Utrecht.

Repetities:
Vrijdagmiddag van 13.00 - 15.00 uur,
Buurthuis "In de 3 Krone", Oudegracht 227, Utrecht


foto repetitienieuw
Bestuur:
Hugo Poelen (Voorzitter)  06-462 469 56
Hester Ketelaar (Secretaris)  035-60 224 74
Theo Haffmans (Penningmeester)  030-23 806 04
Judith Oost (project)  06-193 714 37© RCC